Kręgi kręgosłupa

Spośród 33 lub 34 kręgów tworzących kręgosłup 24 kręgi są ruchome, a mianowicie: 7 kręgów szyjnych, 12 kręgów piersiowych i 5 lędźwiowych. Ruchomość kręgów umożliwiają głównie chrząstki międzykręgowe umieszczone między ich trzonami i spełniające również rolę amortyzatorów lub resorów osłabiających wstrząsy. Kręgi krzyżowe, w liczbie 5, są ze sobą zrośnięte w tzw. kość krzyżową, która łącząc się z dwiema kośćmi miednicznymi zamyka od tyłu jamę miedniczną. Kręgi guziczne (ogonowe), w liczbie 4 lub 5, są u człowieka zrośnięte i mają postać szczątkową. Stanowią one jeden z dowodów wyraźnego pokrewieństwa człowieka ze światem zwierząt, u których większa liczba kręgów ogonowych tworzy ogon. Kręgosłup ma charakterystyczne wygięcia, które nadają mu kształt litery S. Wygięcia te wytwarzają się dopiero wtedy, gdy dziecko zaczyna siadać i stawiać, tzn. przybiera postawę pionową, toteż u noworodków jeszcze ich nie ma. Wygięcia odgrywają dużą rolę przy utrzymywaniu równowagi ciała i przyczyniają się do znacznego złagodzenia wstrząsów działających wzdłuż kręgosłupa. Swój prawidłowy kształt osiąga kręgosłup w czasie ogólnego 101 woju i wzrostu ciała, szczególnie więc ważny jest z tego względu okres wczesnego dzieciństwa i okres szkolny. W okresie wczesnego dzieciństwa przyczyną nieprawidłowych skrzywień kręgosłupa może być zbyt wczesne sadzanie dzieci w łóżeczku, a później często spotykany zwyczaj noszenia dzieci na ręku.

Może Ci się również spodoba