NARZĄDY ZMYSŁÓW

Narządy zmysłów można nazwać urządzeniami odbiorczymi układu nerwowego nastawionymi na poznawanie środowiska. U człowieka wyróżniamy 5 zmysłów: 1) wzroku, 2) słuchu, 3) smaku, 4) powonienia i 5) dotyku. Zmysł dotyku rozszerza się na tzw. zmysły albo czucia skórne, do których zalicza się odczuwanie ucisku, temperatury i bólu. Przy bardziej szczegółowym rozpatrywaniu rodzajów istniejących u człowieka zmysłów i urządzeń odbiorczych można wyliczyć znacznie większą ich liczbę. Przykładowo można wymienić zmysły, czyli czucia, obejmujące narządy wewnętrzne bądź krew. Na przykład zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, objaw_ wielu poważnych stanów chorobowych, odbierane jest przez specjalne urządzenia odbiorcze usytuowane w tętnicach i sercu, głównie w tętnicy szyjnej i łuku aorty. Sprawy te nie mogą być tutaj szerzej omawiane, wspomniano jednak o mniej znanych zmysłach (czuciach) dlatego, aby pokazać, że precyzyjna i wszechstronna kontrola czynności organizmu wykracza poza pięć głównych, najbardziej znanych zmysłów. Do dziś, mimo ogromnych postępów nauk przyrodniczych, nie znamy jeszcze wszystkich mechanizmów odbiorczych i regulacyjnych naszego organizmu.

Może Ci się również spodoba