Antropologia

Nauka zajmująca się pochodzeniem człowieka antropologia nagromadziła już dziś wiele dowodów obrazujących powolne przechodzenie z form tzw. małpoludów do dzisiejszego człowieka. Wobec dowodów bardzo dużej liczby znalezisk nie kwestionuje się dziś tak przedstawionego rodowodu człowieka. Kwestie sporne sprowadzają się do ustalenia kontynentu, z którego ród ludzki pochodzi (Azja czy Afryka) oraz do ustalenia, które ze znalezisk można uznać za ogniwo łączące ród małp i ród człowieka. Rasistowskie teorie wyższości rasowej. Na tle przedstawionego rodowodu człowieka i wobec faktu, że wszyscy dziś żyjący ludzie reprezentują tylko jeden gatunek z przyrodniczego, naukowego punktu widzenia nie ma żadnych podstaw do podziału ludzi na rasy wyższe i niższe. Różnice koloru skóry, będące jedynie wynikiem wpływów klimatycznych, nie stanowią również żadnej podstawy do wartościowania ludzi. Fakty codziennego życia dowodzą także, że w tych samych warunkach kulturalnych, technicznych, materialnych ludzie wszystkich kolorów skóry i ras mogą osiągnąć ten sam poziom rozwoju umysłowego, a zachodzące czasem różnice inteligencji są różnicami osobniczymi, zależnymi tylko od możliwości jednostki, a nie rasy, do której jednostka należy. Różnice rozwojowe, jakie obecnie istnieją między różnymi grupami ludzi (czy też narodami), mają u swego podłoża opóźnienia w rozwoju kulturalnym, tj. niższy poziom kultury, z którego te grapy startują, w porównaniu z narodami przodującymi w rozwoju.

Może Ci się również spodoba