W wieku szkolnym przyczyną skrzywień może być niewłaściwa pozycja w ławce szkolnej

Takie same wady może wywołać noszenie teczki z książkami w jednej ręce i dlatego wskazane jest, aby dzieci nosiły książki w tornistrze. Czasem przyczyną skrzywień kręgosłupa, szczególnie dawniej, i to zazwyczaj znacznych, były choroby, do których zaliczyć należy przede wszystkim krzywicę i gruźlicę. Każde skrzywienie kręgosłupa jest szkodliwe dla rozwoju organizmu, prowadzi bowiem zawsze do zmiany objętości i kształtu klatki piersiowej. W następstwie powstałych nieprawidłowości w budowie klatki piersiowej wytwarzają się niekorzystne warunki dla pracy serca, czynności płuc i położonej w jamie brzusznej, tuż pod przeponą, wątroby. Jest oczywiste, że upośledzenie czynności tak ważnych dla organizmu narządów odbija się na ogólnej jego sprawności i zdrowiu. Klatkę piersiową tworzy 12 kręgów piersiowych, 12 par żeber i zamykający ją od przodu mostek. Liczba żeber bywa zmienna, czasami jest ich jedenaście par bądź też ponad dwanaście par, jeśli występują dodatkowo żebra szyjne lub lędźwiowe. Zakładając 12 par 7 górnych par nazywamy żebrami prawdziwymi, gdyż łączą się one bezpośrednio z mostkiem własnymi chrząstkami; 5 par dolnych nosi nazwę żeber rzekomych, gdyż bezpośredniego połączenia z mostkiem nie mają. 3 górne pary żeber rzekomych łączą się ze sobą i z ostatnią parą żeber prawdziwych chrząstką, która tworzy tzw. łuk żebrowy. Ostatnie 2 pary żeber są znacznie krótsze i nie mają łączności z pozostałymi nazywamy je żebrami wolnymi. Mostek jest płaską kością nieparzystą, odróżnia się w nim: od góry: rękojeść, trzon i wyrostek mieczykowaty. Kości kończyn górnych łączą się z kośćmi tułowia za pośrednictwem łopatki i obojczyka, którym dajemy nazwę kości obręczy barkowej; kości kończyn dolnych łączą z tułowiem kości miedniczne, które noszą nazwę obręczy biodrowej. W kończynie górnej odróżniamy: kość ramienną, 2 kości przedramienia łokciową i promieniową oraz kości ręki, które tworzą: kości nadgarstka (8 drobnych kostek), kości śródręcza i kości palców. Każdy palec zbudowany jest z trzech członków zwanych paliczkami i tylko palec pierwszy, czyli kciuk, ma ich dwa. W kończynie dolnej kość udowa odpowiada kości ramiennej kończyny górnej, kość piszczelowa i strzałkowa kościom przedramienia, a kości stopy (do których należą kości stępu, śródstopia i palców) są odpowiednikiem kości ręki. Widzimy więc, że budowa kończyn górnych i dolnych jest schematycznie taka sama. Pochodzi to stąd, że w odległych okresach rozwoju rodowego jedne i drugie służyły tym samym celom, a mianowicie spełniały zadania dzisiejszych nóg. Obecna budowa kończyn górnych i dolnych jest wynikiem odmiennej czynności, jaką one pełnią od czasu, kiedy przodek dzisiejszego człowieka przybrał pionową postawę ciała. Czynnikiem modelującym rękę była przede wszystkim wykonywana przez nią praca.

Może Ci się również spodoba