Wskazówki nauk o zdrowiu

Wskazówki jak należy gospodarować zasobami organizmu podaje jedna z podstawowych nauk lekarskich higiena. Jak już wspomniano, jest to nauka o ochronie zdrowia. Mejoza. W organizmach rozmarzających się płciowo nowy ustrój rozwija się po połączeniu dojrzałych komórek płciowych zwanych gametami: męskiej plemnika z żeńską jajem. Połączenie plemnika z jajem nazywa się zapłodnieniem, a nowo powstała komórka nosi nazwę zygoty. Przy opisie normalnego podziału mitotycznego zostało podkreślone, że w efekcie podziału każda potomna komórka ma pełną (podwójną), tzw. dipoloidalną liczbę chromosomów, charakterystyczną i stałą dla danego organizmu. U człowieka 22 pary autosomów (chromosomy homologiczne) plus chromosomy XX (płeć żeńska) lub XY (płeć męska). Jeżeli zygota powstaje z dwóch dojrzałych komórek płciowych (gamet), a równocześnie liczba chromosomów jak i masa chromatyny ma w niej nie ulec zmianie (podwojeniu), to już teoretycznie trzeba przyjąć, że przy równym udziale gamet w zapłodnieniu muszą one mieć zredukowaną liczbę chromosomów, i masę chromatyny, do połowy normalnej wartości.

Może Ci się również spodoba