Colostrum skutki uboczne

Świadomość niezwykle subtelnej budowy i skomplikowanego działania organizmu powinna być również hamulcem w powierzaniu zdrowia znachorom, zielarzom itp. szarlatanom, których jedyną podstawą egzystencji jest ignorancja i karygodna lekkomyślność ich „pacjentów”. Prasa codzienna, a zwłaszcza lekarska, stale podaje przykłady działalności rozmaitego rodzaju „cudotwórców”. Jakże często są one tragiczne w skutkach i to w przypadkach, w których wizyta u lekarza, czy felczera na wsi, zapewniłaby całkowity powrót do zdrowia. Przegląd środków leczniczych i przyrządów zabiegowych tych „cudownych specjalistów” niezbicie wykazuje, że jedyną podstawą powodzenia szarlatanów jest bezgraniczna naiwność przybywających do nich chorych. Środki oddziaływania w zasadzie są jednakowe i mają na celu upewnić chorego o nadzwyczajnych lub nawet nadprzyrodzonych zdolnościach „lekarza”. Chociaż drogi „rozpoznawania chorób” są różne, to leki cechuje dość powszechny szablon.

Może Ci się również spodoba