Jak opoznic wytrysk

Ewolucja organizmów żywych, czyli rozwój świata organicznego oznacza powolne, ciągłe przekształcanie się ustrojów pod wpływem naturalnych czynników. Ta właśnie ewolucja spowodowała, że życie powstając w najprostszych formach pierwotnych przejawia się dziś w olbrzymiej różnorodności nowych, nie istniejących dawniej form, które w wielu kierunkach osiągnęły bardzo wysoką organizację. Rozwój, a więc postęp, przejawia się w różnych organizmach odmiennie, zarówno co do szybkości procesu, jak i jego kierunku. Z tego też względu spotyka się również i dziś formy prymitywne („niższe”), jak i tzw. wysoko zorganizowane („wyższe”) zarówno w świecie roślin, jak i zwierząt. Systematyka (klasyfikacja). Przyjmuje się, że na Ziemi jest obecnie ok. XU miliona gatunków roślin oraz ok. 1,5 miliona gatunków zwierzęcych. Jeśli chce się tę ogromną liczbę organizmów żywych poznać lub opisać, trzeba je w jakiś sposób uporządkować; celowi temu służy nauka zwana systematyką, a podział na większe i mniejsze grupy, do których poszczególne osobniki (organizmy) zostają zaszeregowane, nosi nazwę „klasyfikacji” lub „systemu”. Dążność do uporządkowania, usystematyzowania organizmów żywych przejawia się już w bardzo odległych czasach. Znamy dokładnie próby klasyfikacji z okresu Starożytności (np. Arystotelesa, IV w. p.n.e.), a były też próby wcześniejsze. Cechą wspólną tych pierwszych klasyfikacji jest sztuczność ich założeń; podstawą zaszeregowania nie były bowiem cechy istotne dla danego organizmu, lecz cechy podrzędne, a czasem przypadkowe (np. sposób życia zwierząt, czysto zewnętrzne cechy ciała itp.). Systemy te, które z przyczyn wyżej podanych nazywamy „sztucznymi”, przetrwały do wieku XVIII.

Może Ci się również spodoba