Ataksja rdzeniowo móżdżkowa

Ludzie zdrowi na ogół nie zdają sobie sprawy z wartości zdrowia i konieczności jego pielęgnowania i ochrony. Niestety najczęściej zdrowie jest w pełni doceniane dopiero wtedy, kiedy zaczyna go brakować. Trafnie określił to Jan Kochanowski w strofach: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”. Chociaż częstym tematem rozmów i uważanym za interesujący jest zdrowie lub choroby, wiadomości budowie i czynnościach ciała są wśród szerokiego ogółu tak skąpe, że graniczą z zupełną niewiedzą. Nie znając budowy, działania i potrzeb swego organizmu człowiek często sam sobie szkodzi niewłaściwym postępowaniem nie potrafi ochronić zdrowia przed niebezpieczeństwami codziennego życia. Strona niniejsza ma na celu zapoznanie czytelnika najbardziej ogólnie z budową ciała, jego czynnościami, oraz zwrócić uwagę na postępowanie prowadzące do zachowania zdrowia. W naukach lekarskich zagadnieniami tymi zajmują się: anatomia nauka o budowie, fizjologia nauka o czynnościach ciała, i higiena nauka o ochronie zdrowia.

Może Ci się również spodoba