Podział komórki

Organizmy żywe dochodząc do pewnego stadium swego rozwoju rozmnażają się, co zapewnia ciągłość życia gatunku, gdyż normalnym kresem rozwoju jest śmierć organizmu. Rozmnażanie na szczeblu komórki odbywa się najczęściej przez podział komórki. Rozróżnia się dwa podziały komórki:

  • Podział bezpośredni, tzw. amitotyczny stosunkowo rzadki;
  • podział pośredni, zwany mitotycznym lub krócej mitozą znacznie częstszy.
  • Podział bezpośredni odbywa się w ten sposób, że w pewnym okresie zaczyna się wydłużać jąderko, a za nim jądro przyjmując kształt biszkopta. Jąderko dzieli się wkrótce na dwa jąderka.

Niemal równolegle do zmian w jądrze wydłuża się cytoplazma komórki przewężając się w środku, a ściślej w miejscu uprzednio już zaznaczonego przewężenia jądra. Po pewnym czasie następuje całkowity podział jądra, a w ślad za nim podział cytoplazmy; w efekcie z jednej komórki powstają dwie. Podział bezpośredni komórki jest w porównaniu z podziałem pośrednim (p. niżej) mniej precyzyjny z punktu widzenia rozdziału substancji i narządów komórkowych, a szczególnie w odniesieniu do chroma Łyny jądra (kwasów nukleinowych), tj. substancji stanowiącej podłoże procesów dziedziczności.

Może Ci się również spodoba