Przełyk

Przełyk jest rurą o gładkich ścianach, długości około 25 cm. Biegnąc pomiędzy tchawicą a tylną ścianą klatki piersiowej przebija on przeponę i otwiera się do żołądka w miejscu zwanym wpustem. Ujście przełyku zaciska obrączkowaty mięsień gładki, zwany zwieraczem przełyku. Rola przełyku nie jest bierna i kęs pokarmowy nie spada do żołądka jedynie wskutek siły ciążenia. Jest on przesuwany stopniowo i stosunkowo wolno, dzięki kolejnym skurczom i rozkurczom mięśni gładkich znajdujących się w ścianie przełyku. Te rytmicznie powtarzające się skurcze i rozkurcze wytwarzają charakterystyczny dla przełyku i dalszych odcinków przewodu pokarmowego ruch jego ścian, zwany perystaltycznym lub robaczkowym. Zadaniem tego ruchu jest przesuwanie pokarmu niezależnie od siły ciążenia. Przechodzenie przez przełyk pokarmu stałego trwa około 6 sekund, pokarmu płynnego około 1 sekundy.

Żołądek

Żołądek jest workowato rozszerzoną częścią przewodu pokarmowego, o kształcie przyrównywanym do retorty chemicznej lub jeśli jest średnio wypełniony pokarmem do haka wędki. Leży on skośnie w górnej lewej części jamy brzusznej, tuż pod przeponą i skierowany jest swym ujściem ku stronie prawej. W żołądku odróżniamy część wpustową, do której uchodzi przełyk, część usytuowaną na lewo i powyżej wpustu zwaną dnem żołądka (jest to jakby jego sklepienie), część środkową zwaną trzonem (objętą od góry krzywizną mniejszą, a od dołu krzywizną większą) i część odźwiernikową, znajdującą się w pobliżu ujścia żołądka do dwunastnicy; ujście nazywa się odźwiernikową. Rola żołądka polega na: 1) magazynowaniu pokarmu, 2) dalszym jego rozdrabnianiu na miazgę (papkę) pokarmową oraz 3) kontynuowaniu zapoczątkowanego w jamie ustnej trawienia. Ściana żołądka składa się z 3 warstw:

  • zewnętrznej błony surowiczej, będącej otrzewną, która pokrywa i inne narządy (trzewia) jamy brzusznej i wyściela od wewnątrz jej ściany;
  • środkowej zbudowanej z trzech pokładów mięśni gładkicho przebiegu podłużnym, okrężnym i skośnym;
  • wewnętrznej błony śluzowej, wyraźnie pofałdowanej i zawierającej olbrzymią liczbę gruczołów (ok. 50 milionów).

Może Ci się również spodoba