Wszyscy skorzystają na słońcu i powietrzu

Pracownicy biur i fabryk powinni wykorzystać lato do uprawiania sportów i ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu. Udostępnienie powietrza, słońca i wody całemu ciału będzie korzystne nie tylko dla skóry, ale przyczyni się do poprawy stanu zdrowia całego organizmu. Zachęcając do korzystania ze słońca należy O budowie i czynnościach.., przestrzec przed nadmiernym i gwałtownym opalaniem ciała. Ludzie chorzy na gruźlicę powinni unikać kąpieli słonecznych. Zbyt gwałtowne opalanie się nawet u zdrowych ludzi wywołuje, zamiast pożądanego zbrązowienia skóry, objawy oparzenia, a czasem i cięższe choroby. Właściwa pielęgnacja skóry wiąże się ściśle z zagadnieniem ogólnego wyglądu. Ładną skórę twarzy określa się często nazwą ładnej „cery”. Wszystkim, którzy dążą do osiągnięcia ładnej cery należy przypomnieć, że cała skóra jest jednym narządem, powiązanym z ogólną działalnością organizmu. Człowiek zdrowy, dbający o higienę całej skóry i racjonalny wypoczynek, ma ładną cerę. Jeśli przy takiej pielęgnacji wygląd skóry jest brzydki, należy zasięgnąć porady u lekarza dermatologa. Bezkrytyczne stosowanie reklamowanych środków kosmetycznych bez zasięgnięcia porady lekarskiej jest zazwyczaj bezskuteczne, a często bardzo szkodliwe, gdyż w tym czasie może rozwijać się choroba, której jednym z objawów jest zły wygląd skóry.

Może Ci się również spodoba