Ogólny poziom wiedzy medycznej

Zrozumiałym jest, że na długo przed dokumentami osanymi istniał już pewien ogólny poziom wiedzy medycznej, a w odniesieniu do praw prawa zwyczajowe, którymi się posługiwano.
Stosunkowo najmniej wiadomości z tych czasów posiadamy z zakresu rozwroju wiedzy o budowie ciała i jego czynnościach. Przyczyny tego stanu rzeczy są wielorakie. Jak już wspomniano w początkach medycyny rozwijało się głównie leczenie oparte na zewnętrznej obserwacji, doświadczeniu i praktyce własnej, podporządkowane czarom, zaklęciom i wierzeniom, a nie oparte na jakiejkolwiek wiedzy usystematyzowanej. Rozwój wiedzy o budowie i czynnościach ciała postępował zapewne równolegle z ogólnym rozwojem kultury i cywilizacji na obszarach Mezopotamii, Egiptu, Indii, Chin, ale upływ czasu tysiące lat przeoranych kataklizmami naturalnymi i niszczycielskimi wojnami uniemożliwiają nam wyrobienie sobie właściwego poglądu
o pełnym poziomie nauk medycznych. Skromne wiadomości przetrwałe do naszych czasów we wspomnianych już papirusach egipskich, tabliczkach ceramicznych bibliotek asyryjskich, w księgach chińskich i indyjskich wskazują, że wiedza lekarska w okresie rozkwitu tych pierwszych wielkich kultur osiągnęła przynajmniej w niektórych dziedzinach dość wysoki poziom; budowa ciała i czynności organizmu nie są jednak jeszcze dostatecznie poznane.

Może Ci się również spodoba