Skomplikowane operacje w egipcie

Wiemy, że na ok. 3000 lat przed naszą erą wykonywano w Egipcie skomplikowane operacje, np. trepanacje czaszki i zabiegi położnicze, wiemy też że w Indiach rozwinęła się bardzo chirurgia plastyczna, co wynikało z potrzeby odtwarzania części twarzy najczęściej nosa obcinanych za pewne przestępstwa. Postacią, której przypisuje się dominujące znaczenie w rozwoju nauk lekarskich w Egipcie, ma być lekarz-kapłan-architekt i wezyr w jednej osobie, nazwiskiem Imhotep, żyjący za panowania faraona Djozera z III dynastii (26322613 p.n.e.). Imhotepowi przypisuje się założenie szkoły lekarskiej, a w dziedzinie architektury budowę pierwszej piramidy schodkowej grobowca dla faraona Djozera. W późniejszych czasach Imhotepowi przypisywano cechy boskie. Z tego okresu zachowały się również bliskie naszym dzisiejszym pojęciom opisy różnych chorób, np. trądu, ospy, dżumy, a także wskazania, jak należy postępować, aby tych chorób uniknąć. Są to zatem pierwsze przepisy higieny. Istniejące już w tych tak odległych czasach urządzenia sanitarne (wodociągi, kanalizacja, łaźnie) świadczą również o wysokim poziomie tej dziedziny nauk lekarskich oraz o właściwie wybranej drodze ochrony zdrowia przez przestrzeganie ogólnej czystości.
Pomimo tak wysokiego poziomu niektórych dziedzin medycyny w Egipcie i na obszarach Mezapotamii (Babilon, a później Asyria) rozwój anatomii (nauki o budowie ciała) i fizjologii (nauki o prawidłowej czynności) wiąże się ściśle z kulturą grecką.

Może Ci się również spodoba