Naczynka krwionośne w jelicie

Pod błoną śluzową i w każdym kosmku jelitowym znajdują się liczne naczynia krwionośne i limfatyczne, do których przenikają strawione i rozpuszczone w wodzie składniki pokarmowe. W jelicie czczym, gdzie procesy wchłaniania są bardzo nasilone, przypada okoio 30 kosmków na 1 mm2. Dzięki znacznemu pofałdowaniu i dzięki kosmkom powierzchnia jelita cienkiego wynosi około 300 m2, co oczywiście znacznie ułatwia procesy wchłaniania. Gruczoły błony śluzowej jelita cienkiego wydzielają dziennie około 2, 1 soku jelitowego, w którego skład wchodzą: woda, elektrolity, śluz, hormony, enzymy enterokinaza i amylaza oraz enzymy zawarte w złuszczających się do światła jelita komórkach kosmków jelitowych: maltaza, laktaza, sacharaza i lipaza. Wydzielanie tych gruczołów zależy głównie od:

  • chemicznego oddziaływania produktów trawienia miazgi pokarmowej,
  • mechanicznego ucisku i rozciągania jelita przez przesuwającą się miazgę (papkę),
  • wpływu hormonów wydzielanych przez gruczoły błony śluzowej, a mianowicie: sekretyny, cholecystokinino-pankreozyminy i enterokryniny oraz
  • wpływu wegetatywnego (autonomicznego) układu nerwowego głównie nerwu błędnego, należącego do części parasympatycznej tego układu.

Należy jednak podkreślić i pamiętać, że procesy Enterokrynina pobudza wydzielanie soku jelitowego, asekretyna i cholecystokinino-pankreozymina współdziałają w pobudzaniu wydzielania soku trzustkowego i wydzielania żółci z pęcherzyka żółciowego. Sekretyna poza działaniem podanym wyżej hamuje wydzielanie kwasu solnego. Trawienia w jelicie cienkim odbywają się głównie pod wpływem enzymów soku trzustkowego przy współudziale żółci, wydzielanej przez wątrobę.

Może Ci się również spodoba