Dbałość o czystość musi rozpoczynać się od pierwszych chwil życia

W trosce o zdrowie ludności przepisy prawne nakazują, aby położna zaraz po porodzie wkropliła do oczu noworodka 2% rozczyn lapisu. Zabieg ten ma na celu zniszczenie znajdujących się w worku spojówkowym noworodka zarazków, które mogły się tam dostać w czasie porodu. Zakrapianie lapisu jest dla oczu całkowicie nieszkodliwe, a chroni je przed rzeżączkowym zapaleniem spojówek, które jeśli wystąpi i nie będzie natychmiast leczone prowadzi do ślepoty. Każde ropienie oczu dziecka wymaga zasięgnięcia porady lekarskiej. O czystości oczu powinno się pamiętać również w czasie codziennych kąpieli dziecka; do przemywania oczu n i e wolno używać wody z wanienki, lecz należy przemywać je przygotowaną oddzielnie i przegotowaną wodą. Przyczyną wielu chorób oczu jest używanie wspólnych ręczników, chusteczek do nosa itp. Rodzice powinni pamiętać, że jest to źle pojęta oszczędność, która naraża na niebezpieczeństwo największy skarb człowieka, jakim są oczy. Zasada przestrzegania czystości obowiązuje przy usuwaniu z oczu ciał obcych (okruchów różnych ciał stałych, małych owadów itp.). Jeżeli ciało obce leży powierzchownie, można je usunąć rożkiem czystej, najlepiej świeżo przeprasowanej chusteczki. W każdym jednak przypadku takiej pomocy doraźnej trzeba posługiwać się chusteczką należącą do osoby, której udzielamy pomocy. W przypadkach poważniejszych powinno się zwrócić do lekarza. Higiena wzroku u ludzi dorosłych wymaga często ochrony oczu w miejscach pracy. Są zawody, w których oczy narażone są na zbyt silne światło, uszkodzenia mechaniczne, czy też chemiczne. Przykładowa można tu wymienić hutnictwo, spawanie metali, kamieniarstwo, prace w laboratoriach chemicznych itp. W takich zawodach, w których oczy narażone są na uszkodzenia, przepisy BHP nakazują zakładanie przy pracy specjalnych okularów ochronnych. Znajomość skomplikowanej i delikatnej budowy oka powinna stanowić dodatkowy bodziec do zerwania z nierozumnym lekceważeniem przepisów BHP przez pracowników, a często i przez kierownictwo zakładów pracy, i z narażaniem się na ślepotę.

Może Ci się również spodoba