Zjawisko pinocytozy

Innym jeszcze rodzajem wchłaniania jest zjawisko tzw. pinocytozy, polegające na otaczaniu drobnych ilości płynów (przylegających do komórki) błoną plazma- tyczną i wprowadzeniu ich następnie w głąb do cytoplazmy jest to zjawisko podobne do fagocytozy. W organizmach wielokomórkowych na przepuszczalność błony komórkowej wpływają substancje chemiczne, które zazwyczaj w postaci zjonizowanej znajdują się w płynach ustrojowych i w komórce, a także enzymy, hormony oraz układ nerwowy. Badania nad budową i czynnością błony komórkowej, a także błon znajdujących się w cytoplazmie (p. aparat Golgiego) są dopiero zapoczątkowane. Skład chemiczny komórki i organizmu jako całości. Metodami mikroanalizy chemicznej wykazano, że w skład komórki, a zatem i w skład organizmów żywych, wchodzą liczne pierwiastki chemiczne występujące w przyrodzie. Główne z nich to: tlen (ok. 65%), węgiel (ok. 18%), wodór (ok. 10%), azot (ok. 2,5%) i wapń (ok. 1,5%). Pierwiastki te stanowią łącznie 97% ogólnej wagi ciała. Na pozostałe 3% składają się drobne ilości takich pierwiastków, jak fosfor, potas, sód, chlor, siarka, magnez, żelazo, jod oraz ślady kilku innych (p. niżej). Wymienione pierwiastki występują w organizmie ludzkim najczęściej w postaci związków chemicznych, z których ilościowo najważniejsza jest woda, stanowiąc przeciętnie 70% ogólnej wagi ciała. Woda spełnia w organizmie bardzo ważną rolę tworząc środowisko niezbędne dla podstawowych procesów życiowych za równo całego ustroju, jak i poszczególnych komórek.

Może Ci się również spodoba