PODSTAWOWE SKŁADNIKI BUDOWY CIAŁA KOMORKA

Ustrój człowieka podobnie jak i inne organizmy żywe o bardziej złożonej budowie utworzony jest z różnych składników, którym łącznie dajemy nazwę ogólną ciało. W mowie potocznej ciałem nazywamy jedynie części miękkie, natomiast w języku naukowym nazwa ciało ludzkie obejmuje wszystkie elementy budowy, a więc miękkie, twarde i płynne, które połączone razem tworzą żywy organizm. Najbardziej złożonym i precyzyjnym organizmem żywym jest człowiek. Właśnie doskonałej organizacji ciała, a przede wszystkim wspaniałemu rozwojowi mózgu, zawdzięcza on swe pierwsze miejsce w przyrodzie. Oglądając ciało z zewnątrz, a nawet badając narządy wewnętrzne po otworzeniu powłok ciała, nie jesteśmy w stanie zdać sobie sprawy z jego prawdziwej budowy, gdyż jej najdrobniejsze składniki komórki, jakby cegiełki, z których ciało jest zbudowane, są najczęściej niewidoczne okiem nieuzbrojonym. Tajemnicę istnienia i budowy komórek odsłonił dopiero mikroskop. Przez długi okres czasu istnienie życia wiązano wyłącznie z komórką. Uważano, że komórka jest najmniejszą cząstką materii zdolną do przejawiania podstawowych cech życia, do których zalicza się:

  • przemianę materii, czyli tzw. metabolizm;
  • rozmnażanie, czyli rozród;
  • wrażliwość na podniety;
  • ruch.

Odkrycia lat ostatnich, które zawdzięczamy głównie badaniom biochemicznym i mikroskopii elektronowej, pozwoliły stwierdzić, że niektóre przejawy życia występują u tworów znacznie mniejszych, i znacznie prościej zbudowanych niż komórka. Takimi jakby „żywymi cząsteczkami białkowymi” są np. wirusy, czyli zarazki przesączalne. Komórka, której odebrano błędnie dawniej przypisywaną rolę najprostszego elementu żywego nie straciła jednak swego znaczenia jako podstawowa, najdrobniejsza cegiełka budowy organizmu. Zastosowanie mikroskopu do badania niewidocznych dla naszych oczu szczegółów budowy organizmów roślinnych i zwierzęcych pozwoliło też stwierdzić, że świat zwierząt i roślin posiada wspólne elementy podstawowe. Okazało się, że różnice w tych podstawowych elementach budowy są znacznie mniejsze, niż można by sądzić na podstawie zewnętrznej obserwacji roślin i zwierząt, oraz że otwiera się droga do odnalezienia wspólnego pnia, z którego na drodze ewolucji powstały te dwa światy żywych organizmów.

Może Ci się również spodoba