Budowa komórki

Odkrycie komórki, którego dokonał w 1665 r. Robert Hooke dało początek coraz to bardziej wnikliwym pracom badawczym, mającym na celu poznanie zarówno ogólnej mikroskopowej budowy organizmów, jak również szczegółów budowy samej komórki oraz jej składu chemicznego.
Niedoskonałość instrumentów i metod badawczych, a przede wszystkim słabo powiększających pierwszych mikroskopów, były powodem, że od daty odkrycia komórki do chwili obecnej kiedy w pewnym już stopniu znamy jej strukturę upłynęło przeszło 300 lat. Stosunkowo do. niedawna dla scharakteryzowania komórki wystarczało zwłaszcza w ujęciu popularnym wymienienie i opisanie niewielu podstawowych jej składników dających się zaobserwować w zwykłym optycznym mikroskopie (po zastosowaniu niektórych metod barwienia tkanek). Zazwyczaj wymieniano:
jądro komórkowe, otaczającą jądro półpłynną, o charakterze roztworu koloidalnego, zaródź, czyli cytoplazmę (gr. kytos komórka) z niektórymi widocznymi w niej strukturami, oraz
błonę komórkową, którą nie znając dokładnie jej budowy określano jako zagęszczenie cytoplazmy, ograniczające komórkę i odgraniczające ją w pewnym stopniu od środowiska. Obecnie poznano znacznie więcej elementów budowy komórki mających podstawowe znaczenie dla jej procesów życiowych oraz dużo lepiej poznano ich czynność. Okazało się, że wpływają one nie tylko na procesy życiowe samej komórki, ale jeśli jest to organizm wielokomórkowy na życie całego organizmu.

Może Ci się również spodoba