Starczowzroczność

W wieku starszym, przeważnie około 45 roku życia, w oczach normalnych rozwija się tzw, starczowzroczność. Jest to niedostateczna zdolność przystosowawcza, czyli akomodacyjna soczewki oka, która twardniejąc nie może już odpowiednio zwiększać swojej krzywizny i skupia promienie świetlne zbyt słabo. Dlatego ludzie starsi, aby lepiej widzieć, odsuwają przedmioty od oczu na dalszą odległość. Wszystkie wady wzroku wymagają zawsze dokładnego zbadania oczu przez lekarza okulistę. W krótkowzroczności, tj. wtedy gdy obraz wytwarza się przed siatkówką, lekarz stosuje odpowiednio dobrane okulary o szkłach wklęsłych, które zmiejszają siłę załamywania soczewki i ustawiają obraz dokładnie na siatkówce. W nadwzroczności, czy też starczowzroczności, okulary o szkłach wypukłych zwiększają zdolność skupiającą soczewki. Należy z naciskiem podkreślić, że właściwe okulary może dobrać jedynie lekarz, który specjalnym badaniem ustali, jak silne szkła są w danym przypadku potrzebne. Dobieranie szkieł samemu sobie lub przez nielekarza przyczynia się do pogorszenia wzroku, a często staje się powodem ciężkich uszkodzeń oka. Inny rodzaj wad wzroku polega na złym rozróżnianiu barw. Jest to daltonizm. Ludzie dotknięci tą wadą nie odróżniają np. barwy czerwonej od zielonej. Jest oczywiste, że nie mogą oni wykonywać zawodów, w których odróżnianie barw ma właśnie istotne znaczenie. Do zawodów takich należy przede wszystkim służba ruchu, która musi zwracać baczną uwagę na kolorowe oznaczenia drogowe, na sygnały itp. Wiele szkód wyrządziłby również pracownik z tego rodzaju wadą wzroku odpowiedzialny za dobieranie barw w przemyśle farbiarskim. Daltoniści nie zawsze wiedzą o swojej wadzie wzroku, zwłaszcza gdy jest ona słabiej zaznaczona. Często uczą się oni od otoczenia właściwie nazywać barwy, których nie rozróżniają, ale jedynie odczuwają jako różnicę w odbiorze intensywności światła. Z tego też powodu przed przyjęciem do pracy w zawodach, w których dokładne  odróżnianie barw jest konieczne (służba ruchu, farbiar stwo itp.), obowiązuje badanie wzroku przez lekarza okulistę.

Może Ci się również spodoba