Jądro komórkowe

Jądro jest niezbędnym składnikiem komórki dla wykonywania przez nią jej normalnych i pełnych czynności życiowych. Istnieją wprawdzie w organizmie ludzkim komórki nie posiadające jądra (są to krwinki czerwone, zwane też erytrocytami), ale nie posiadają one zdolności rozmnażania się; każde nowe ich pokolenie powstaje w szpiku. We wczesnym okresie rozwoju także i krwinki czerwone mają jądro, a tracą je dopiero wówczas, gdy są już w pełni dojrzałe. W okresie międzypodziałowym, tj. wówczas kiedy komórka nie dzieli się na komórki potomne, jądro jest odgraniczone od plazmy komórkowej dość wyraźnie widoczną błoną jądrową. Przez tę błonę, którą jedni uważają za ciągłą, inni za posiadającą rodzaj „porów” mogą przechodzić z jądra do cytoplazmy i odwrotnie różne pierwiastki bądź związki chemiczne. Nie przechodzą jednak wszystkie, lecz tylko wybrane i dlatego błonę jądrową określa się jako wybiórczo przepuszczalną; taką samą cechą odznacza się również błona komórkowa. Wewnątrz jądra we wspomnianym wyżej okresie międzypodziałowym widoczne jest jąderko, a barwiąc komórkę specjalnymi barwnikami można dostrzec wybarwiającą się nimi substancję jądra nazwaną chromatyną (gr. chromos = barwa). Z chromatyny zbudowane są tzw. chromosomy, odgrywające zasadniczą rolę w procesach rozmnażania i przenoszenia cech dziedzicznych. Liczba, kształt, budowa chromosomów oraz niektóre zachodzące w nich zmiany mogą być zaobserwowane w okresie podziału komórki.

Może Ci się również spodoba