HARMONIA KULTUR I RELIGII ŚWIATA

Metoda naturalna stosowana jest coraz powszechniej w krajach rozwijających się. W Afryce, słabo zaludnionej, wbrew obiegowym poglądom, wynikającym z określonej ideologii. W Indiach propaguje ją z powodzeniem między innymi Matka Teresa. Chiny oficjalnie zaapelowały do ekspertów, by pomogli w całym tym ogromnym kraju otworzyć ośrodki planowania rodziny. (Chiny, kraj, w którym nie słyszy się o dzieciach pozamałżeńskich, a samo małżeństwo nie bywa zawierane przed 25 rokiem życia… Chiny, nie znające pornografii, a w bardzo małym stopniu prostytucję i narkotyki). Okazuje się, że metoda naturalna pasuje do kultur i religii większości krajów na świecie. WYBRAĆ ŻYCIE, NICZEGO NIE NISZCZĄC Czyż już Gandhi nie twierdził: Przetrwanie świata zależy od aktu płodzenia, a ponieważ świat jest igrzyskiem Bożym i zwierciadłem Bożej chwały, akt płodzenia musi być poddany kontroli, by świat rozwijał się w pewnym porządku. Kto dobrze to rozumie, potrafi powściągnąć swe cielesne żądze, zrozumie, czego potrzeba jego dzieciom do dobrobytu cielesnego, umysłowego i duchowego, i rozciągnie dobrodziejstwa własnego doświadczenia na potomstwo . A Matka Teresa z Kalkuty:
Jeśli zapominamy, że mamy się miłować, świat będzie przeludniony. A my mamy środki, dzięki którym rozkwita miłość. Na przykład naturalną metodę regulacji urodzin, której uczymy nędzarzy, trędowatych, wszystkich, z którymi pracujemy. Mamy tysiące rodzin, które przyjęły metody naturalne i są nam wdzięczne, gdyż dzięki nim rodzina pozostała zjednoczona, zdrowa, a dzieci przychodzą na świat oczekiwane. To bardzo piękna rzecz.

Może Ci się również spodoba