Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki

Oto kilka spojrzeń na tę cudowną komplementarność: Małżeństwo wynika z aktu stworzenia (Adam otrzymuje w nim żonę oraz nakaz prokreacji). Dziewictwo wynika z odkupienia; tylko Jezus, jako Stwórca, mógł naruszyć to podstawowe prawo, aby pozyskać mężczyzn i kobiety w swoim zbawczym działaniu. Małżeństwo wywodzi się więc od początków, dziewictwo rozpoczyna się wraz z Chrystusem .
Małżeństwo każe przeżywać miłość Boga w sposób „zapośredniczony”: kochasz Go poprzez współmałżonka i dzieci. Dziewictwo — to miłość bezpośrednia. Małżeństwo to miejsce, w którym przeczuwamy, że Bóg jest Trójcą: życie rozprzestrzenia się we wzajemnej miłości. Dziewictwo jest znakiem, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał i jest zawsze żywy. Małżeństwo zawiera zarodek naszej przyszłości w niebie, gdzie ujrzymy Boga takim, jakim jest. Dziewictwo wyprzedza tę przyszłą rzeczywistość nieba, gdzie „nie będzie zaślubin”, lecz wszyscy będą poślubieni przez Boga **. „Natura małżeństwa i celibatu jest podobna, w obu przypadkach chodzi o zaślubiny. Jedno i drugie dąży do wyrażenia tego samego znaczenia ciała, wpisanego w strukturę osobowości mężczyzny i kobiety od samego początku” (Jan Paweł II, R. M. C. 3,16). „Serce dziewicze (…) może być bardziej dysponowane do darmowej miłości względem braci. (…) Dziewictwo jest bez wątpienia rezygnacją z formy miłości typowej dla małżeństwa, ale dzieje się to właśnie w celu głębszego podjęcia ofiarniczego otwarcia na innych, wpisanego w seksualność, oraz otwarcia na przemieniającą moc Ducha Świętego, który uczy miłować Ojca i braci jak Pan Jezus” (Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości, 31. Pallottinum, Poznań 1984).
Małżeństwo jest jakby rakietą nośną lecącą do nieba, dziewictwo — głowicą tej rakiety. I w obydwu przypadkach miłość spełnia te same wymagania, mówi tym samym językiem: Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, (…) żar jej to żar ognia, płomień Pański.

Może Ci się również spodoba