Pojęcie odruchu warunkowego wyjaśnia nam wiele zjawisk z codziennego życia

Brzęk talerzy dlatego wywołuje tzw. „ślinkę” w ustach, że wytworzył się u nas odruch warunkowy oparty na kojarzeniu tego właśnie dźwięku z następującym po nim posiłkiem. Poznawanie środowiska tylko na podstawie odruchów bezwarunkowych byłoby w tych przypadkach zbyt późne i zgubne dla życia. Odruchy warunkowe są jednakowe u zwierząt i ludzi. U człowieka jednak odruchy te wytwarzają się szczególnie łatwo oraz mogą powstawać na podstawie odległych licznych, kojarzonych bodźców, początkowo obojętnych. Na zakończenie tych kilku wiadomości o działaniu mózgu trzeba jeszcze powiedzieć, że mimo iż pracuje on jako jednolita całość, można wykazać w nim pewne obszary wyspecjalizowane w dysponowaniu określonymi czynnościami organizmu i w przyjmowaniu określonych bodźców. Tak więc stwierdzono, że np. bodźce wzrokowe przekazywane są do obszarów okolicy potylicznej mózgu, bodźce słuchowe do okolicy skroniowej, ruchowe do okolicy tzw. zakrętu centralnego itd. W obszarach tych można wyróżniać mniejsze jeszcze pola, które zawiadują poszczególnymi czynnościami organizmu. Tak np. w obszarze ruchowym kory mózgu można odnaleźć miejsce dysponujące ruchami ręki, ramienia, dłoni, palców itp. Znajomość lokalizacji tych obszarów pozwala na jeszcze bardziej wnikliwe badanie pracy mózgu, a ponadto ma duże znaczenie praktyczne dla rozwoju chirurgii mózgu.

 

Może Ci się również spodoba