Dylon sos odbarwiacz po angielsku

Powstanie życia na ziemi jest zagadnieniem, które od bardzo dawnych czasów zaprząta umysły ludzkie i pasjonuje badaczy. Starano się tę kwestię wyjaśnić już w bardzo odległych czasach.
Do najwcześniejszych teorii należą zapewne wyjaśnienia religijne. Zarówno pierwsze nie ukształtowane jeszcze wierzenia ludzi pierwotnych, jak i późniejsze wielkie systemy religijne łączą powstanie życia z aktem twórczym istoty nadprzyrodzonej twórcy świata. Według tych teorii życie jako element odrębny od materii nieożywionej zostało „nadane” tej materii w akcie tworzenia świata. Odpowiedź na pytanie, jak powstało życie, wynikająca z wierzeń religijnych, nie jest więc oparta na żadnych przesłankach rozumowych i w efekcie ludziom dążącym do rozumowego, naukowego wyjaśniania faktów niczego nie wyjaśnia. Drugą, chyba równie dawną, teorią powstania życia była teoria samorództwa. Według niej, z materii nieożywionej a więc ziemi, wody, powietrza powstają w sposób samorodny nawet zróżnicowane organizmy żywe. Teorii tej hołdowali niektórzy wielcy uczeni Starożytności i tak np. Arystoteles (IV w. p.n.e.) podawał, że ryby rodzą się z mułu, rośliny z ziemi itp.

Może Ci się również spodoba