NATURALNA REGULACJA PŁODNOŚCI

Ta „ekologia ciał”, coraz częściej przez młodych doceniana, pozwala po prostu małżonkom poznać termin możliwego przekazania życia, wiedzieć, kiedy kobieta jest płodna. Tak więc mogą oni albo powstrzymywać się od stosunku, jeśli sumienie mówi im, że nie jest wolą Boga w danym momencie powołanie do życia nowej istoty; albo też akceptować fakt, że Bóg może za ich pośrednictwem powołać do życia nową duszę. Dla większości par małżeńskich jest rzeczą ważną dla równowagi rodziny, aby dzieci nie przychodziły na świat zbyt często, przy zachowaniu intymności i otwarcia na życie . płciowe (prostatę i pęcherzyki nasienne), których jedyną funkcją jest produkcja «paliwa» i adaptacja środowiska, potrzebnego gamecie męskiej do zapłodnienia jajeczka. Te organy i funkcje nie miałyby racji bytu, gdyby tylko o rozkosz chodziło” (prof. Montesserat Baneres z Barcelony na IX Kongresie Rodziny w Paryżu, wrzesień 1986). Otacza ją skandaliczna zmowa milczenia, gdyż w grę wchodzą wielkie interesy finansowe firm farmaceutycznych. W całej Europie istnieje tylko jeden uniwersytecki ośrodek badań nad metodami naturalnymi (w Manchesterze). ** „Dar Ducha, przyjęty i odwzajemniony przez małżonków, pomoże im przeżywać płciowość ludzką wedle zamysłu Bożego i jako znak jednoczącej i płodnej miłości Chrystusa do Jego Kościoła. Do warunków koniecznych należy jednak także znajomość cielesności i jej rytmów płodności. Trzeba zatem uczynić wszystko, aby udostępnić tę wiedzę ogółowi małżonków, a wcześniej jeszcze osobom młodym, poprzez informację i wychowanie jasne, stosowne i poważne, przy współudziale par małżeńskich, lekarzy i ekspertów”. (Jan Paweł II, Familiaris consortio, 33. Por. też Wytyczne wychowawcze…, 62. Stosując tę metodę, mężczyzna szanuje kobietę, gdyż szanuje jej rytm płodności, a nie narzuca jej środków antykoncepcyjnych, by zaspokoić swe pożądanie. Małżonkowie żyją w odpowiedzialności za swoje postępowanie, uznając w Bogu pierwszego dawcę życia i ufając Mu: jeśli pozwoli przyjść na świat dziecku, to nam pomoże.

Może Ci się również spodoba