Budowa ciała ludzkiego

Nauką zajmującą się badaniem wiedzy o budowie organizmu ludzkiego jest anatomia. Człowiek, tak jak większość kręgowców,  jest zbudowany symetrycznie. Płaszczyzna pośrodkowa dzieli nasze ciało na dwie symetryczne połowy – prawą i lewą – które są prawie idealnie symetrycznym odbiciem jedna drugiej. Druga główna oś ciała jest całkowicie inaczej zróżnicowana.  Możemy zauważyć tutaj budowę segmentalną. Następują one po sobie wzdłuż długiej osi ciała i nazywamy je metamerami. Występują we wczesnym etapie rozwoju. Wyróżniamy zróżnicowania: kośćca, mięśni, skóry, naczyń oraz nerwów. W okresach rozwoju, które następują później budowa ta zanika, ponieważ niektóre segmenty ulegają połączeniu w tak zwane jednostki wyższego rzędu. Pierwotna budowa ciała ludzkiego jest widoczna najlepiej u dorosłej osoby w zakresie kręgosłupa oraz klatki piersiowej. Wyróżniamy następujące układy narządów: układ szkieletowy, mięśniowy, trawienny, oddechowy, moczowo – płciowy, wewnątrzwydzielniczy, krążenia, nerwowy oraz zmysłowy.

Może Ci się również spodoba