Jelito grube

Jelito grube jest końcową częścią przewodu pokarmowego. Rozpoczyna się ono w prawej dolnej części jamy brzusznej (prawym dole biodrowym), dąży ku górze aż do okolicy wątroby, następnie zagina się w lewo i biegnie poziomo w poprzek jamy brzusznej i nieco powyżej pępka-, po lewej stronie jamy brzusznej dochodzi do śledziony, gdzie zagina się ku dołowi i schodzi do lewego dołu biodrowego. Odcinek jelita grubego położony poniżej ujścia jelita krętego do jelita grubego nosi nazwę jelita ślepego (kiszki ślepej). Odchodzi od niego, najczęściej ku dołowi, wyrostek robaczkowy, który ulega niekiedy procesowi zapalnemu i wtedy trzeba go usuwać operacyjnie. Jelito grube powyżej jelita ślepego z uwagi na swój okrężny przebieg nosi nazwę okrężnie, Odróżnia się w niej część wstępującą, poprzeczną i zstępującą. Począwszy od lewego dołu biodrowego jelito grube wygina się esowrato ku tyłowi (dlatego otrzymuje nazwę esicy) i wreszcie przechodzi w prostnicę, czyli odbytnicę, zakończoną odbytem. Odbyt jest zamknięty silnym pierścieniem mięśniowym, w którym występują mięśnie gładkie i poprzecznie prążkowane. Te ostatnie tworzą zewnętrzny zwieracz odbytu. Czynność jelita grubego. Komórki błony śluzowej jelita grubego wydzielają głównie śluz ochraniający jelito przed szkodliwym działaniem chemicznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Śluz ułatwia również przesuwanie i formowanie mas kałowych, które tworzą się z nie- strawionych resztek miazgi pokarmowej. Końcowe procesy wchłaniania, odbywające się jeszcze w jelicie grubym dotyczą głównie wody oraz elektrolitów, witamin i aminokwasów; białka, węglowodany tłuszcze nie są już przez jelito grube wchłaniane. Jelito grube (okrężnica) jest siedliskiem licznych bakterii, które rozwijają się na resztkach miazgi pokarmowej, a następnie obumarłe są wydalane wraz z kałem.Niektóre produkty przemian życiowych tych bakterii są pożyteczne, a nawet niezbędne dla prawidłowego rozwoju organizmu ludzkiego. Np. pewne bakterie jelitowe syntetyzują witaminę K i witaminy z grupy B. Nie strawione resztki pokarmowe pod wpływem bakterii jelitowych ulegają procesom gnicia, w przebiegu tych procesów wytwarza się szereg substancji o nieprzyjemnej woni, szkodliwych dla organizmu. Przesunięcie się kału do końcowej części odbytnicy staje się bodźcem do jego wydalenia.

Może Ci się również spodoba