Czynność wątroby

W odniesieniu do węglowodanów czynność wątroby polega na: magazynowaniu glikogenu, który jest wielocukrem utworzonym z cząsteczek glukozy; wątroba obok mięśni szkieletowych jest głównym magazynem glikogenu, który, w miarę potrzeb, przy zmniejszeniu ilości (poziomu) glukozy we krwi, jest rozkładany na cząsteczki glukozy. Zarówno w procesie syntezy glikogenu, jak
w jego rozkładzie biorą udział liczne hormony i enzymy, zamianie różnych węglowodanów na glukozę i utrzymywaniu jej stałego poziomu we krwi; jest to czynność bardzo ważna, ponieważ glukoza jest głównym cukrem krążącym we krwi i zużywanym przez organizm w pracy tkanek mózgu, mięśni szkieletowych i w innych procesach przemiany materii, wytwarzaniu glukozy z materiałów innych niż węglowodany, a więc z białek i tłuszczów, szczególnie wówczas, gdy podaż węglowodanów nie jest wystarczająca dla normalnej pracy organizmu. Udział wątroby w przemianach tłuszczów jest również duży; przyjmuje się, że około połowa przemian tłuszczowych zachodzących w organizmie przebiega w wątrobie. Główne z nich to tworzenie tłuszczów z krążących we krwi wolnych kwasów tłuszczowych, a następnie ponowne wprowadzenie tłuszczów do krwi, z której są one zużywane przez komórki tkanek i narządów jako materiał energetyczny.
Równie ważny jest udział wątroby w syntezie i wydalaniu cholesterolu. Cholesterol jest materiałem podstawowy do tworzenia niezbędnych dla życia hormonów, wydzielanych przez korę nadnerczy i gruczoły płciowe oraz jest materiałem, z którego tworzą się kwasy żółciowe.

Może Ci się również spodoba