WSPÓLNOTY — WOKÓŁ CIAŁA

Od pewnego czasu Duch Święty powołuje w Kościele liczne wspólnoty, w których mężczyźni i kobiety, zarówno poświęceni Jezusowi i żyjący w celibacie, jak też oddani Panu i żyjący w małżeństwie, przebywają razem \ Mówią zgodnie: każde z tych powołań rzuca światło na drugie. Ci ludzie znajdują w sobie oparcie. Poświęcony Bogu przypomina małżonkowi, że małżeństwo służy temu celowi, jakim jest powrót w chwale do Pana. Z drugiej strony czułość między małżonkami i między rodzicami a dziećmi przypomina osobie poświęconej Bogu, czym ma być jego  własne uczucie do Pana, i jego moc dawania życia wielu, wielu dzieciom duchowym . We wspólnotach, w których wszyscy tworzą jedno, dotykamy Kościoła i czujemy, że jest prawdziwie Ciałem Chrystusowym. Tam namacalnie żyją ciało i krew Kościoła. A jak zachowamy integralność naszego ciała, nie integrując się z Ciałem Kościoła? Tam, gdzie mężczyźni i kobiety żyją zespoleni w całość, nie ma ryzyka pogardy dla ciała. Tam, gdzie bracia i siostry żyją w światłości, nie ma ryzyka, że miłość zostanie zdegradowana.
Tam, gdzie króluje miłość przejrzysta i wzajemne wymaganie świętości — tam czystość jest świetlana i radosna. Ale gdzie tworzy się ciało wspólnoty, Ciało Kościoła, jeśli nie we wnętrzu Ciała Jezusa — Eucharystii?

Może Ci się również spodoba