NARZĄDY

Dla właściwego zrozumienia budowy i czynności ciała trzeba wyjaśnić, co to jest narząd. Określenia tego używa się często w życiu codziennym mówiąc np. o narządach niezbędnych dla życia (zazwyczaj ma się na myśli serce) oraz o narządach mniej ważnych, których usunięcie częściowe lub całkowite nie daje poważniejszych następstw. Pojęcie narządu jest proste i do jego wyjaśnienia wystarczają dotychczasowe wiadomości o komórkach i tkankach. Pamiętamy, że tkanki są zespołami komórek o wspólnym pochodzeniu, podobnej budowie i czynności. Różne tkanki mogą łączyć się ze sobą w jeszcze większe zespoły robocze, przystosowane do pełnienia pewnych czynności w organizmie. Te właśnie zespoły tkanek pełniące określoną czynność i mające ustaloną budowę (i kształt) nazywamy narządami. Narządem będzie więc serce spełniające rolę motoru w krążeniu krwi, oko przeznaczone do odbierania bodźców świetlnych, płuca p;zy- stosowane do pobierania tlenu i wydalania dwutlenku węgla, oraz wiele innych zamkniętych powłokami ciała
tworów, które nazywamy ogólnie narządami wewnętrznymi. Narządami zewnętrznymi nazywamy te, które mają kontakt z otoczeniem. Należy do nich np. nos, gałki oczne, małżowina uszna, zewnętrzne narządy płciowe, a także skóra, której bardzo ważna i wielostronna rola omówiona jest osobno.

Może Ci się również spodoba