TWOJE CIAŁO — „SALA NA GÓRZE” W DZIEŃ PIĘĆDZIESIĄTNICY

„Sala na górze” to pomieszczenie, w którym uczniowie Jezusa otrzymali Ducha Świętego. Czystość jest niemożliwa bez Zesłania Ducha Świętego. A Ciało Jezusa we mszy przenika całkowicie Duch Święty. Podczas komunii jestem przepełniony Duchem Świętym, otrzymuję całą energię, całą wspaniałą siłę Ducha Świętego. Wchodzi ona w moje ciało, które staje się sanktuarium Ducha Świętego.
Całe nasze ciało musi stać się ciałem celebracji. Trzeba czym prędzej przypomnieć sobie, że w liturgii (modlitwie Kościoła) są wspaniałe gesty: padanie na kolana, wznoszenie rąk, ukłony; kadzidła, świeczniki, procesje… Krótko mówiąc, to wszystko, co skłania nasze ciało do modlitwy . I nie tylko w liturgii, ale także wtedy, gdy modlimy się sami . I tak powoli modlitwa zaczyna  przenikać twoje ciało i łagodnie je przeistacza. Duch Święty pracuje nad tym, by twoje ciało stało się piękne: jesteś stworzony do piękna. Nie do piękna zmysłowego, cielesnego, do karykatury piękna. Do piękna Bożego. Piękno Boga! Ci, którzy żyją miłością Boga, stają się coraz piękniejsi.
Czy widziałeś kobiety — dziewice lub też matki dzieciom — które coraz bardziej stają się podobne do Maryi? Jest w nich słodycz, światłość, maryjna czułość macierzyńska. Albo ci mnisi. Mężczyźni poświęceni Panu, coraz bardziej podobni do Jezusa. Oni pozwolili na to, by przeniknął w nich Duch Święty.

Może Ci się również spodoba