STRACH PRZED ŻYCIEM?

Faktycznie, człowiek sam już nie wie, co jeszcze wymyślić, by nie dopuścić do zakiełkowania nowego życia! Jakby to była największa katastrofa! Za tą fobią kryje się w istocie paniczny strach przed życiem. Generalny objaw zniechęcenia do życia. Człowiek nie chce dawać życia, gdyż nieświadomie sam się życia boi. Czasami przebłyskują jakby szlachetniejsze motywy, ale czy to nie pretekst? Nie można ryzykować spłodzenia dzieci, którym przyjdzie żyć w jakiejś straszliwej, pełnej zagrożeń epoce. Czy jednak wszystkie epoki nie widziały przed sobą czarnych perspektyw? Ty także nie powinieneś się był urodzić, jeśli mamy rozumować w taki sposób! Czy nie jest to brak zaufania do Stwórcy, który wie, kiedy i dlaczego daje nam możliwość przekazywania życia, który będzie czuwał nad twoimi dziećmi, tak jak czuwał nad tobą? A może chodzi tu o strach — całkiem zrozumiały, którego nie można bagatelizować — że spłodzimy dziecko „nienormalne”? Ale co w życiu ludzkim stanowi „normal- ność”? Było tu, co prawda, wiele autentycznych tragedii, lecz także wielu rodziców znalazło szczęście wychowując z miłością dziecko, które zostało przez społeczeństwo odrzucone.

Może Ci się również spodoba