Sporządzanie u pewnych nieskomplikowanych organizmów rodzaju map

Badaniami biochemicznymi oraz za pomocą mikroskopii elektronowej udało się wykazać, że geny, a także ich czynnościowe części nośniki cech, są ułożone w chromosorpach liniowo oraz zajmują określone, zawsze to samo miejsce. Umożliwia to sporządzanie u pewnych nieskomplikowanych organizmów rodzaju map, wskazujących na rozmieszczenie niektórych genów w określonych chromosomach. Badania te pozwoliły również stwierdzić, że uprzednio nie ustalony co do swej natury gen, względnie nośnik informacji genetycznej, ma swoje określone chemicznie podłoże materialne, którym jest drobny odcinek łańcucha kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA).
Specjalnego podkreślenia i omówienia wymaga szczególna właściwość DNA. Okazuje się, że przedstawiona na cząsteczka DNA, utworzona ze spiralnie skręconych dwóch taśm, połączonych „szczeblami” uzupełniających się zasad azotowych, może w pewnych warunkach rozkręcić się i rozdzielić. Właściwością specjalnie charakterystyczną dla DNA jest to, że każda z rozdzielonych części łańcucha jeśli znajduje się w środowisku posiadającym niezbędne składniki odtwarza brakującą, identyczną do poprzedniej drugą część.

Może Ci się również spodoba