BÓG POWOLI OSWAJA CZŁOWIEKA

Czy wiesz o tym, że Kościół przewidział specjalną liturgię — publiczną modlitwę — dla uczczenia zaręczyn? Modlitwę piękną i prostą. Uprasza ona moc i radość Ducha Świętego na ten okres trudny, lecz pełen łask. Duch Święty jest Mistrzem w sprawach miłości. Poproście księdza, aby dla was odmówił tę wielką modlitwę, a ujrzycie jej owoce. Zaręczyny i narzeczeństwo! Czyż sam Bóg nie pragnął żyć ze swym ukochanym ludem? Przez długie wieki poprzedzające to prawdziwe małżeństwo, jakim stał się związek Boga i ludzkości w ciele i krwi Jezusowej, Bóg miał czas, by dać się poznać swojemu ludowi. Zamiast ryzykować porażkę dzięki zbyt szybkiemu tempu, pozwolił licznym pokoleniom swoich, aby Go poznali i przyjęli, zanim pojawi się jako człowiek z krwi i kości. To, co nazywamy Starym Testamentem albo Pierwszym Przymierzem jest po prostu bardzo długim okresem, podczas którego Bóg łagodnie oswaja człowieka. Aby przeżyć świetlane narzeczeństwo, czytajcie wspólnie Pieśń nad pieśniami, tę natchnioną pieśń, w której wibruje cała szalona czułość Boga dla swego ludu. Żadnych porównań nie uznał za przesadzone, aby opiewać swój sposób bycia razem z nami — czytajcie ten duet symfoniczny dwojga zakochanych.

Może Ci się również spodoba