Zwierzęce komórki podobne do roślinnych

W latach 1838-1839 botanik M. J. Schleiden i zoolog Th. Schwann odkrywają w organizmach zwierzęcych komórki podobne do roślinnych i pozostawiają im tę samą nazwę. Na podstawie tych odkryć zostaje sformułowana tzw. komórkowa teoria budowy organizmów. Część tej teorii mówiąca o samej budowie, a mianowicie że „wszystkie organizmy są zbudowane zasadniczo z tych samych elementów, czyli komórek”, jest nadal prawdziwa. Nie ostała się w czasie część dotycząca powstawania komórek, ale sprawdzonych teorii na ten temat nie mamy jeszcze do dzisiaj.
Odkrycie komórki jest przełomem w naukach przyrodniczych. Rozwija się nauka o komórce nazwana cytologią (od słów greckich kytos komórka i logos nauka) i nauka o tkankach, tj. o większych ugrupowaniach podobnych do siebie komórek, nazwana histologią (histos tkanka).
Od tego okresu trwa do dziś nieprzerwany stały postęp wszystkich nauk zajmujących się badaniem budowy i czynności ciała ludzkiego. Wkład uczonych polskich do rozwoju nauki . o budowie i czynnościach ciała jest bardzo znaczny. Cały świat zna nazwiska takich polskich anatomów jak:
Ludwik Teichmann (1823-1895) prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego wsławiony pracami o układzie limfatycznym i odkryciem heminy krystalicznej postaci barwnika krwi. Ludwik Hirszfeld (1816-1876) prof. Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie, badacz układu nerwowego i autor atlasu anatomicznego z zakresu układu nerwowego. Wielką sławą cieszył się również za granicą polski anatom Zygmunt Laskowski (1841-1916). Wydał on dwa wspaniałe atlasy anatomiczne, wykładał anatomię we Francji i w Szwajcarii.

Może Ci się również spodoba