Właściwości podwzgórza

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono również jeszcze jedną bardzo charakterystyczną właściwość podwzgórza, a mianowicie, że jego czynność podlega wpływom tych czynników, których wytwarzanie podwzgórze kontroluje. Tego rodzaju zależność i samokontrolę nazywa się sprzężeniem zwrotnym. Zagadnienie to zostanie nieco szerzej omówione przy opisie przysadki mózgowej. Biorąc pod uwagę wielostronną czynność podwzgórza i jego dominujące znaczenie w koordynacji procesów życiowych przyrównuje się obrazowo jego rolę w ustroju
O budowie j czynnościach do punktu dowodzenia; zniszczenie tego ośrodka powoduje śmierć organizmu. Twór (układ) siatkowaty. Nazwą tą określa się obszar w pniu mózgu rozciągający się od wzgórza do rdzenia kręgowego, utworzony przez rozrzucone skupiska komórek i wielką liczbę neuronów, które łączy sieć krzyżujących się włókien nerwowych. Nazwę tego obszaru wyprowadzono z jego mikroskopowego wyglądu, który istotnie przypomina gęstą sieć. Połączenia nerwowe tworu siatkowatego są bardzo liczne i wielokierunkowe. Włókna nerwowe doprowadzają do komórek tego obszaru i odprowadzają z niego bodźce do różnych części mózgu, obwodowych skupisk komórek nerwowych, a także do układu wegetatywnego. Stosunkowo niedawno poznana (i jeszcze niecałkowicie) czynność tworu siatkowatego wyjaśnia tę skomplikowaną budowę. Stwierdzono, że obszar ten jest odpowiedzialny za utrzymanie, a nawet wzmacnianie, stanu pobudzenia i „czuwania” układu nerwowego i całego organizmu, tak aby mógł on właściwie reagować na wszelkiego rodzaju bodźce. Twór siatkowaty reaguje i przetwarza zarówno bodźce wzrokowe, akustyczne i czuciowe, jak i bodźce emocjonalne oraz zmiany che- mizmu tkanek ciała. Jest to więc obszar kontrolujący i koordynujący wszystkie bodźce dochodzące do organizmu z zewnątrz oraz z wewnątrz, tzn. z narządów wewnętrznych, mięśni, ścięgien, naczyń krwionośnych i płynów ustrojowych, w których hormony i zmiany składu chemicznego odgrywają główną rolę.

Może Ci się również spodoba