Poza układem kostnym

Zmiany dotyczą mięśni, błon śluzowych ośrodkowego układu nerwowego. Mięśnie, pozbawione wystarczającej ilości wapnia, stają się wiotkie i słabe. Mięśnie brzuszne np. nie mogą utrzymać naporu trzewi, wskutek czego brzuch dziecka nadmiernie uwypukla się dając obraz tzw. „żabiego brzuszka”. Wpływ choroby na tkankę nerwową uwidocznia się w usposobieniu dzieci są one smutne, wrażliwe i kapryśne. Błony śluzowe produkują zbyt dużo wydzieliny, która często spływa z noska dziecka, tak jak w czasie zwykłego kataru. Leczenie i zapobieganie krzywicy polega na podawaniu witaminy D i na zapewnieniu dziecku korzystania ze słońca. W Polsce Ludowej zagadnienie krzywicy zostało prawie całkowicie rozwiązane. Budownictwo nowoczesnych domów z jasnymi mieszkaniami i ogródkami dla dzieci oraz stała opieka lekarska nad matką i dzieckiem stanowią skuteczną broń przeciw tej chorobie, której sprzyjały w okresie kapitalistycznym ciemne, niedostępne dla słońca izby i sutereny. Należy podkreślić, że witaminy D nie wolno podawać w nadmiarze. Przedawkowanie tej witaminy prowadzić może do ciężkich zatruć organizmu, a m. in. do poważnego uszkodzenia nerek. Zespól witamin B uważany był pierwotnie za jedną witaminę. Wykrył ją Polak, Kazimierz Funk, jako czynnik niezbędny do zwalczania i uniknięcia ciężkiej postaci zapalenia nerwów zwanego chorobą beri -ber i. Późniejsze badania wykazały jednak, że witamina B składa się z szeregu substancji o odmiennej budowie chemicznej i swoistych właściwościach. Wyodrębnione witaminy oznaczono literą B i odpowiednim wskaźnikiem lub też nadano im osobne nazwy.

Może Ci się również spodoba