Opiłek w oku

Świat zwierzęcy ma dwie wielkie grupy jednokomórkowce objęte typem pierwotniaków oraz grupę tkankowców, w której wyróżnia się typy: gąbki, jamochłony, płazińce, obleńce, pierścienice, stawonogi, strunowce. Typ strunowców obejmuje m. in. podtyp kręgowców, który z kolei dzieli się na gromady: kręgoustych, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. W gromadzie ssaków wyodrębnia się podgromady: stekowce, torbacze, łożyskowce. Te ostatnie charakteryzujące się m. in. wytwarzaniem łożyska, tj. narządu w ustroju matki, w którym rozwija się zarodek dzielą się na 17 rzędów, m. in. rząd ,,Naczelnych”. Jak wynika z nazwy, obejmuje on zwierzęta o najwyższej organizacji ustroju. Rząd Naczelnych dzieli się na dwa podrzędy: 1) małpiatek i 2) zwierząt o budowie podobnej do człowieka człekokształtnych. Ten ostatni obejmuje trzy nadrodziny:
małpy szerokonose, 2) małpy wąskonose i 3) człowiekowatych. Grupa (nadrodzina) człowiekowatych dzieli się na dwie rodziny: 1) małp człekokształtnych (gibbon, orangutan w Azji i szympans, goryl w Afryce) oraz 2) rodzinę ludzi. Rodzinę ludzi reprezentuje dziś tylko jeden gatunek Człowiek (mądry), po łacinie Homosapiens. krycia naukowe, a także różnice w poglądach uczonych, np. co do liczby typów koniecznych do uwzględnienia w systematyce roślin, zaszeregowania poszczególnych grup niższych, a nawet przynależności gatunków do poszczególnych rodzin.

Może Ci się również spodoba