JAK „CI TROJE” TO ROBIĄ

Ponieważ to wy razem, nierozłącznie, powołujecie kogoś do istnienia, do życia, podobni jesteście do samego Boga . Bóg nie jest samotny: daje życie poprzez swego Syna i Ducha Świętego. Ale oczywiście nie w sensie fizycznym i płciowym. Tworzysz wspólne dzieło z drugą osobą, tak jak Ojciec, Syn i Duch Święty tworzą każde dzieło we trzech. W jaki sposób to potrafisz? Widząc, w jaki sposób przekazuje się życie… Jest w tym założenie: robić tak jak Bóg. Dawać życie, ale w miłości i poprzez miłość, i dla miłości. Bóg — to Miłość sama, dająca życie. Albo — a znaczy to dokładnie to samo — samo życie wzbudzające miłość. Ojciec jest źródłem i Życia, i Miłości. Życie to Syn. Miłość to Duch. Otrzymując siebie wzajemnie jedno od drugiego, człowiek otrzymuje w sobie życie lub ono go przenika. Oddając się jedno drugiemu, daje się życie. Życie może narodzić się jedynie z miłości, to znaczy z wzajemnego daru serca i ciała. Miłość tak bardzo przewyższa płodność, że jest czymś samym w sobie. Ona wystarcza, by wzajemny dar cielesny został przekazany (dowód: w sensie biologicznym może wystąpić stosunek płciowy bez płodności). Ale pod warunkiem, że chodzi rzeczywiście o miłość prawdziwie ludzką, w której pierwiastek duchowy poprzedza cielesny . Tajemnica otrzymanego życia, które z kolei samo daje życie, będąc przepełnione nadmiarem życia. Jak fontanny, których zbiorniki ciągle się napełniają!

Może Ci się również spodoba