HIGIENA PRACY UMYSŁOWEJ I UKŁADU NERWOWEGO

Przy pracy umysłowej, podobnie jak przy fizycznej, konieczne jest zachowanie właściwych proporcji pomiędzy czynnością a wypoczynkiem. Objawem nadmiernej pracy fizycznej jest charakterystyczne zmęczenie mięśniowe, przy przedłużającej się pracy umysłowej występuje ogólne znużenie, bóle głowy i senność. Im bardziej intensywna i monotonna jest praca umysłowa, tym częstsze powinny być przerwy w pracy, a dłuższy odpoczynek po pracy powinien być przeznaczony na zajęcia odbiegające charakterem od poprzednio wykonywanych. Po wysiłku umysłowym wskazana jest lekka praca fizyczna na świeżym powietrzu lub odpoczynek połączony np. ze słuchaniem przyjemnej muzyki. Pełną odbudowę zdolności pracy zapewnia tkance mózgowej wystarczająco długi sen. Przedłużanie pracy umysłowej kosztem snu jest zawsze niewskazane; praca jest gorsza, mało wydajna, a przekroczenie pewnych granic może doprowadzić do zaburzeń chorobowych organizmu. O tych sprawach powinni pamiętać rodzice mający dzieci w wieku szkolnym. Dzień pracy ucznia powinien być tak ułożony, aby lekcje domowe nie zachodziły na godziny normalnego wypoczynku nocnego. Przy omawianiu higieny układu nerwowego nie można pominąć zagadnienia alkoholu. Stwierdzono z całą pewnością, że nie tylko nadużywanie, ale nawet picie niewielkich ilości alkoholu odbija się w sposób wyraźny wysoce szkodliwy na działaniu układu nerwowego. Ożywienie i jak się niektórym ludziom pijącym alkohol wydaje jasność myśli po spożyciu alkoholu nie mają żadnego potwierdzenia w faktach. Wprost przeciwnie Przy ogólnym pobudzeniu ruchowym występuje osłabienie koordynacji, opóźnienie powstawania odruchów, brak precyzji i brak krytycyzmu w myśleniu. Stąd też zakaz picia alkoholu, obowiązujący pracowników wykonujących odpowiedzialne zadania, musi być bezwarunkowo przestrzegany, a wykroczenia surowo karane.

Może Ci się również spodoba