Elektryczna natura

Stwierdzenie elektrycznej natury procesów zachodzących w korze mózgowej pozwoliło na wprowadzenie nowej metody badawczej, która polega na rejestracji tych prądów przez specjalne przyrządy zwane elektroencefalografami . Za pomocą tych przyrządów uzyskuje się wykresy prądów zwane elektroencefalogramami (eeg) w różnych stanach czynnościowych organizmu, np. w spoczynku, w chorobach mózgu, pod wpływem niektórych leków itd, Z otrzymanych wykresów można wyciągnąć wiele wniosków, niezwykle ważnych zarówno dla wyjaśnienia działania mózgu, jak i dla codziennych potrzeb praktyki lekarskiej. Ta dziedzina badań rozwija się obecnie bardzo szybko. Specjalnie cenną metodą badań, która wyjaśniła wiele w mechanizmie działania kory mózgowej, jest metoda badania odruchów warunkowych. Pojęcie odruchów warunkowych i opartą na nich metodę badania czynności kory mózgowej wprowadził do nauki genialny uczony radziecki I. P. Pawłów, któremu za niezwykłe osiągnięcia w dziedzinie fizjologii przyznano w r. 1904 nagrodę Nobla, a w r. 1935 na Międzynarodowym Zjeżdzie Fizjologów zaszczytny tytuł „pierwszego fizjologa świata”. Pawłów podzielił wszystkie odruchy na bezwarunkowe i warunkowe. Piewsze poznaliśmy uprzednio, są one wrodzone, niezmienne i tworzą się bez udziału kory mózgowej. Na przykład na ukłucie palca szpilką zawsze reagujemy odruchem bezwarunkowym (obronnym) cofnięcia ręki, przy podrażnieniu błony śluzowej jamy ustnej wydzielamy ślinę itd.

Może Ci się również spodoba