DZIĘKI TEMU, KIM JESTEŚ, STANĘ SIĘ TYM, KIM JESTEM…

Całe życie jest nam dane po to, abyśmy odkrywali przedziwną komplementarność między mężczyzną a kobietą i zachwycali się nią. I żyli nią! A przeżywając ją, stawali się świętymi. Mężczyzna ma misję do spełnienia, kobietę przenika tajemnica. Mężczyzna posiada więcej mocy twórczej, inwencyj- nej, aby przekształcać świat. Kobieta obdarzona jest zdolnością profetyczną, aby dawać życie i chronić je.
Mężczyzna uzdolniony jest, by formułować problemy, konceptualizować, analizować rozumowo. Kobieta bogatsza jest w intuicję i natchnienie, w uczucia i przeczucia. Mężczyzna ma wizję całości, syntetyzuje… Kobieta widzi konkretny sens szczegółów, spraw drobnych i nieuchwytnych. Mężczyzna woli teorię i spekulatywność, kobieta rzeczy praktyczne w działaniu. W mężczyźnie jest siła decyzji, w kobiecie — łaska wstawiennictwa. Mężczyzna kieruje swą ekspresję na zewnątrz, kobieta przyjmuje, żyje bardziej do wewnątrz.
Mężczyzna jest bardziej dynamiczny, kobieta — bardziej umiarkowana. U mężczyzny płciowość jest bardziej naskórkowa, u kobiety raczej głęboka. Każdy na podstawie własnego doświadczenia może wydłużać tę litanię wzajemnych darów. Przyjmowanie w głąb siebie drugiej osoby jest wspaniałym wzbogaceniem własnej istoty. Czyń to w codziennym życiu świetlistymi aktami strzelistymi.

Może Ci się również spodoba