CZĘŚCI I OKOLICE CIAŁA LUDZKIEGO

Jamę czaszkową wypełnia mózgowie, będące najbardziej rozwiniętą częścią układu nerwowego.
Klatka piersiowa zawiera płuca, serce, tchawicę, przełyk oraz duże naczynia krwionośne i nerwy.
Jamę brzuszną i miedniczną oddzieloną od jamy klatki piersiowej silną przegrodą mięśniową zwaną przeponą zajmują narządy układu pokarmowego (żołądek, jelita, wątroba, trzustka), śledziona oraz narządy moczowo-płciowe nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa (częściowo) oraz u mężczyzn przewody odprowadzające nasienie, a u kobiet jajniki, jajowody, macica i częściowo pochwa. Poza tym, podobnie jak w klatce piersiowej, znajdują się w jamie brzusznej naczynia układu krwionośnego i nerwy. Narządy jamy klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicznej nazywamy ogólnie trzewiami. W konstrukcji ciała ludzkiego elementem podstawowym są kości, które tworzą jakby rusztowanie podtrzymujące całość budowy oraz stanowią solidną ochronę dla leżących wewnątrz narządów. Kości wraz z mięśniami nazywamy również układem ruchu, ponieważ współdziałanie ich umożliwia poruszanie się całego ciała i ruchy poszczególnych jego części. W układzie tym kości spełniają rolę bierną, a przyczepione do nich za pośrednictwem ścięgien mięśnie rolę czynną. Wynika to z charakterystycznej właściwości tkanki mięśniowej, tj. z jej zdolności kurczenia się: Nawet bardzo pobieżne omówienie poszczególnych mięśni ciała zajęłoby tutaj zbyt dużo miejsca. Wiadomości szczegółowe podane są w podręcznikach anatomii, gdzie mięśnie szkieletowe opisane są w specjalnych rozdziałach, a mięśnie gładkie łącznie z narządami, w których występują. Mięśnie przykrywa tkanka podskórna, nazywana także podściółką tłuszczową. Nazwa ta pochodzi stąd, że za- ródź komórek tej tkanki składa się głównie z tłuszczu. Zewnętrzną warstwą ciała, tworzącą jego powłokę, jest skóra, której warstwa najbardziej zewnętrzna naskórek, ulega rogowaceniu.

Może Ci się również spodoba