CHCĘ CIAŁA! (CIAŁO-PRZEDMIOT)

Czyż to nie Ciało Jezusa przywróciło tożsamość Marii Magdaleny, której własne ciało stało się tabernakulum zgwałconym? Widząc Ciało na krzyżu, zrozumiała, że oto patrzy na szczyt miłości, i że nie będzie już mogła opuścić Jezusa ani szukać miłości gdzie indziej. Czy nie dlatego niektóre kobiety zmuszane do prostytucji Eucharystia przyciąga w jakiś tajemniczy sposób? Znam w pewnym dużym mieście we Francji wspólnotę zakonną — w centrum dzielnicy kupczenia ciałem ludzkim. Wstrząsające jest modlić się tam. Rozdawać Ciało Boga w miejscu, gdzie ciało dzieci Bożych sprzedawane jest i kupowane. Jedna z przyjaciółek sióstr zakonnych tkwi na chodniku, stojąc w ten sposób, by widzieć lampkę zapaloną za firanką w oknie. „Myślę, że Jezus tam jest — mówi. I że kocha mnie pomimo wszystko. Dlatego nie poddaję się rozpaczy”. Czy przeczuła, że Jezus w Eucharystii jakby stanął po stronie tych wszystkich, których traktuje się jak przedmiot? On ofiaruje się pod postacią przedmiotu, rzeczy. I wielu ludzi traktuje hostię jak przedmiot, jak rzecz, a nie Osobę (wystarczy popatrzeć, jak przystępują do komunii niektórzy ludzie!) Bywa znacznie gorzej: hostia święta bywa wykradana na potrzeby kultów erotycznych lub satanicznych, czarnych mszy, dla ofiarowania szatanowi. Czy jest to coś jakościowo różnego od porywania niewinnych osób, by je przeznaczyć do okrutnego handlu seksem? Przypominam sobie noc na ulicy St. Denis w Paryżu. Przez kilka godzin we dwójkę zaczepialiśmy te, które czekały na klienta, i tych, którzy przyszli kupować ludzkie ciało. Każdego i każd zraszaliśmy osobiście do nocnego czuwania w kościele St. Leu, zagubionym wśród sex—shopów. Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu wiele osób zareagowało pozytywnie na dyskretną propozycję. Podczas gdy śpiewano piękną liturgię Zmartwychwstania Pańskiego, osoby te wchodziły i wychodziły. Niektóre tylko wstępowały na chwilę, inne zostawały dłużej, niektóre aż do końca. Gdy na końcu pokazaliśmy Ciało Chrystusa, wiele osób oniemiało. Przybyły do tej dzielnicy z zamiarem zabawienia się, a oto znalazły się w obliczu Ciała Pańskiego!

Może Ci się również spodoba